16 stycznia 2020

Wysoki poziom zaawansowania robót na inwestycji Apartamenty Familia

Przekroczyliśmy poziom 80% zaawansowania robót na inwestycji Apartamenty Familia Etap I. Tempo prac jest zgodne z naszymi założeniami. Potwierdzamy, ze wskazany termin odbioru apartamentów na kwiecień 2020 roku będzie zrealizowany.